Exposities

Expositie 2022

  • In de kleine vitrine is een expositie over Callantsoog en de Walvisvaart te zien.
  • De in 2020 door Joop van der Water gemaakte film over de ontstaansgeschiedenis van het huidige Callantsoog draait.
  • Ook zijn nog steeds de exposities over Hollywood en het geleidelicht Catrin in het museum te bekijken.

 

Expositie 2021 geleidelicht Catrin (WO II)

De nieuwste tentoonstelling gaat over het geleidelicht Catrin (WO II). Het geleidelicht moest Duitse vliegtuigen de weg naar hun thuisbasis wijzen bij terugkomst van bombardementen in Groot-Brittannië. Dit geleidelicht is zo goed als zeker het enige ter wereld dat bewaard is gebleven. Voor meer informatie moet u toch echt een bezoek aan het museum brengen. 

 

Expositie 2020 Hollywood

Herinneringen aan het houten nooddorp bij Callantsoog tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Omdat de bezetter bezig was de Atlantikwall te realiseren, was het noodzakelijk de bewoners van kustdorpen in Noord-Holland te evacueren. Ook Callantsoog trof dat lot. De bevolking kreeg augustus 1942 bericht dat men binnen 10 dagen het dorp moest verlaten. Veel inwoners wilden echter graag in de buurt van hun dorp blijven wonen. Een dorpsgenoot kwam daarop op het idee om de houten zomerhuizen die in het dorp stonden te verplaatsen naar een veiliger plek, net buiten Callantsoog. Zo ontstond een dorpje – dat al snel de naam Hollywood kreeg – met 28 houten vakantiewoningen.

In de boerderij is een expositie over Hollywood ingericht.  Met veel foto’s, herinneringen, interviews met oud-bewoners en een powerpointpresentatie wordt een beeld gegeven van deze roerige periode. Voor veel inwoners van Callantsoog heeft Hollywood een diepe indruk achtergelaten en we zijn blij dit te kunnen tonen tijdens de expositie.

De Historische Vereniging heeft over dit bijzondere en unieke dorpje een boek gemaakt. In het boek is naast een groot aantal foto’s ook een grote hoeveelheid aan herinneringen opgenomen van mensen die in de oorlogsjaren en daarna op een of andere manier te maken hadden met dit unieke nooddorp. Dit boek is tijdens openingsuren te koop in museumboerderij Tante Jaantje, Dorpsplein 33 te Callantsoog. Het boek kost € 19,95.

Callantsoog en Groote Keeten, zelfde plek andere tijd

Voor deze expositie is de fotograaf op dezelfde plek gaan staan als een fotograaf jaren gelden.

 Oud en nieuw zijn naast elkaar gehangen.

 De rechterfoto toont hoe het nu is, de linker hoe het er in het verleden uitzag.

Deze foto`s kunt u overal in het dorp zien hangen.