Nieuws

Tante Jaantje klaar voor de toekomst

Er zijn diversen verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd.

Ruim anderhalf jaar is het museum gesloten geweest vanwege Covid-19. In deze periode hebben het bestuur en de vrijwilligers niet stilgezeten.

De elektrische installatie is vernieuwd, waarbij de fa.Snip Elektro uit Schagen een deel heeft gesponsord. Er is een lichtplan uitgewerkt dat een eenheid in de boerderij creëert. Nu kan het licht per expositie veranderd worden. De ledlampen zorgen tevens voor een besparing op de exploitatiekosten.

Verder is er een deur van de slaapkamer naar het vierkant gemaakt om de doorstroom in het museum te verbeteren.

In het vierkant is een groot fotodoek opgehangen dat voor rust in de ruimte zorgt.

Posted by

Expositie 2023

De nieuwste tentoonstelling gaat over het geleidelicht Catrin (WO II).

Dit geleidelicht moest Duitse vliegtuigen de weg naar hun thuisbasis wijzen bij terugkomst van bombardementen in Groot-Brittannië. Dit geleidelicht is zo goed als zeker het enige ter wereld dat bewaard is gebleven. Voor meer informatie moet u toch echt een bezoek aan het museum brengen. 

Posted by

Film ter gelegenheid 450 jaar Callantsoog

In 2020 is door Joop van der Water een 8 minuten durende film gemaakt over het veranderen van de kustlijn. In deze film kun je prachtig zien hoe de kustlijn door de jaren heen is veranderd. De filmmaker neemt je mee in een stukje geschiedenis van het eiland ’t Oghe  in 1570 tot het hedendaagse Callantsoog. 

In de ruimte waar de film draait wordt de wordingsgeschiedenis van de kustlijn van Nederland getoond. Wist u dat de bodem van de Noordzee vroeger bewandeld werd door mammoeten?  Overblijfselen van een mammoetkaak en mammoetkies, die op de bodem van de Noordzee lagen en zijn meegekomen tijdens de zandsuppleties,  zijn daar het zichtbare bewijs van.

Posted by