Privacy verklaring

Museumboerderij Tante Jaantje, Stichting Callinger Erfgoed

De Stichting Callinger Efrgoed ( hierna SCE) verwerkt persoonsgegevens voor de administratie. Wij willen hier graag duidelijk en transparant over zijn. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de SCE. Ons privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, (email-) adres ,en telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerkt de SCE. Voor de deelnemers verwerken wij naam, adres , telefoonnummer en emailadres.

Van wie verwerkt de SCE persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers die in de volgende functies een relatie met ons hebben :vrijwilligers, obligatiehouders, Schenkers, Bestuursleden, sponsors en adverteerders, en andere verenigingen ).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het bestuur van de SCE is voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk. De registratie van de gegevens vindt onder verantwoordelijkheid van het bestuur plaats door de administratie.

Waarvoor verwerkt de SCE persoonsgegevens?

Als u als bij de SCE aan de slag wilt gaan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met uw gegevens kunnen wij:

 Bestuur van de SCE beheren en sturen;
 Vrijwilligers benaderen voor het maken of wijzigen van afspraken.
 obligaties, schenkingen en advertenties beheren

Verwerkt de SCE ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, de SCE verwerkt in de administratie geen bijzondere persoonsgegevens, dat zijn gevoelige
gegevens over gezondheid, etnische achtergrond, strafrechtelijk verleden, etc.