jaaroverzicht 2023

Jaaroverzicht 2023
Stichting (Beheer) Callinger Erfgoed
Museumboerderij Tante Jaantje

Inleiding:

Aan het begin van het kalenderjaar hadden we goede hoop dat het na, het zo succesvolle jaar 2022, ook  in 2023 een goed museumjaar zou worden. Zeer verheugd zijn we dan ook te melden dat het record aantal bezoekers en het aantal donaties/giften van vorig jaar verre werd overtroffen.  

Ruim 5100 bezoekers konden we verwelkomen. Zij brachten gezamenlijk  5400 euro aan “entreegeld” binnen. Een nieuw record. Dat er records gebroken worden is mede te danken aan het grote aantal uren dat we ten aanzien van andere jaren geopend zijn en aan de vrijwilligers die steeds maar weer blijven verwijzen naar het feit dat toegang gratis is maar we een vrije gift op prijs stellen.  Die gift kon in de loop van het jaar niet alleen fysiek in de “melkbus” worden gedoneerd maar ook via een QR –code op de bankrekening worden gestort. 

Bestuurlijk waren er het afgelopen jaar geen mutaties. De voorzitter trad  op de jaarvergadering in april 2023 van de Historische Vereniging Callantsoog toe tot dat bestuur. Daarmee voldoen we statutair weer aan alle voorwaarden.  

In de winter van 22-23 werd door het klusteam hard gewerkt aan een upgrade van de wand met gereedschappen. De gereedschappen werden schoongemaakt, ingevet, ontroest en op een nieuw geplaatste houten wand opgehangen.  

Zeer verheugd waren we met de giften van een tweetal  schenkers die anoniem wensen te blijven. De darsdeuren werden in de loop van het jaar vervangen en op de muur van de boerderij werd een mooi naambord opgehangen. Waarvoor dank.  


Exposities:

In de kleine vitrine werd door Guus Zeeman een expositie over “de walvisvaart” ingericht. Boven in de grotere exporuimte zijn foto’s te bewonderen die in het boek 450 jaar Callantsoog staan en van andere activiteiten.


Samenwerkende Musea van de gemeente Schagen:

Ook het afgelopen jaar participeerden we in de groep van 11 musea van de gemeente. Naast het gezamenlijk delen van kennis profiteren we ook financieel van de gemeentelijke subsidie aan deze groep. In het vierkant staat een interactieve zuil waarin foto’s, films en interactieve activiteiten worden getoond. 

Samenwerkende Musea Schagen ( SMS)  nam het  initiatief een evenement te ontwikkelen, met als doel zowel inwoners als bezoekers van de gemeente Schagen te enthousiasmeren om een bezoek te brengen aan een of meerdere van de vele musea die de gemeente Schagen rijk is. Er werd  gekozen voor een Open Museumweekend. In het weekend van 13 en 14 mei 2023 waren van 11:00 tot 16:00 uur alle musea uit de gemeente Schagen gratis toegankelijk. Museumboerderij  Tante Jaantje trok met een aantal bijzondere activiteiten waaronder oudhollandse spelletjes, zelf een button maken, de aanwezigheid van “ tante” en het organiseren van een rondleiding langs de Historische Route Callantsoog ruim 450 bezoekers.  De SMS stelde in 2023 een subsidie beschikbaar die ons helpt  in de winter van 2023-2024 het toilet in de boerderij te vervangen.


Vrijwilligers:

Tot twee keer toe kon in verband met corona , de jaarlijkse snertmaaltijd waarmee we onze vrijwilligers gewend waren te bedanken, geen doorgang vinden. Maar gelukkig konden we het jaar 2023 starten met het weer oppakken van deze traditie . Ruim honderd vrijwilligers en actieve leden van de historische vereniging en aanhang genoten van een geanimeerde avond met heerlijke snert en vertoning van oude filmfragmenten  die deels werden gemaakt door Jacob Vos . In de weken daarop stonden we voor de uitdaging om een kloppend rooster te maken voor het openingsseizoen. Op de oproep op facebook en in het Noord-Hollands dagblad hadden zo’n dertig enthousiaste nieuwe vrijwilligers gereageerd . Met die extra hulp konden we de openingstijden verruimen naar elke week open van woensdag tot en met zondag van 1 mei tot 1 november. Daarnaast extra openingstijden in het paasweekend, het museumweekend van de gezamenlijke musea in Schagen in mei en het monumentenweekend in september. Een hele puzzel voor Frieda die het heel knap weer klaarspeelde om een passend rooster te maken , rekening houdend met alle wensen van 100 vrijwilligers. Voor het inwerken van de nieuwe vrijwilligers werd binnen het klusteam een schema gemaakt . De meeste nieuwe vrijwilligers vonden al snel hun draai in het museum en pakten met verve hun rol op . Extra stimulerend voor alle vrijwilligers was dit jaar dat we zoveel enthousiaste bezoekers mochten ontvangen met het museumweekend als topweekend! 


Klusteam:

Nadat het klusteam op de dinsdagochtenden in de winter 2022/2023 druk was met het opknappen van de muur met gereedschappen in de oude dars, werd er in het nieuwe jaar weer hard gewerkt in de tuin, werd er binnen flink gestoft en gedweild en stortten de vrijwilligers van het klusteam zich na het opruimen van de expositie over het oorlogsdorp Hollywood op de duinmaquette die weer tevoorschijn kwam bij het weghalen van de expositieplaten. Deze duinmaquette werd eind jaren 50 door Co van Stee in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt om de politiek te overtuigen van de kwetsbaarheid van het duingebied van Callantsoog . Eind jaren 90 kwam de maquette naar het museum nadat ze gered werd door Kees Vriesman , toen werkzaam bij Rijkswaterstaat . Verstoft in een kelder dreigde ze weggegooid te worden. Nu na heel wat jaren had ze wel wat extra kleur nodig en werd ze opgevrolijkt met de verfkwast . 

In overleg met het bestuur werden er plannen gemaakt om het bezoekerstoilet op te knappen en, om daar meer plaats voor te maken, het keukentje te verplaatsen naar het kantoor. Het klusteam pakte dit op door gedurende het jaar het kantoor op te ruimen/ leeg te halen met hulp van de historische vereniging. Na 1 november werd een start gemaakt met inrichten van een nieuwe keuken annex kantoorplek en voorbereidend sloopwerk van het oude toilet zodat de aannemer begin 2024 aan de slag kan om op tijd voor de opening per 1 mei 2024 een nieuw ruimer en beter toegankelijker toilet te realiseren. 

Financien:

Wederom kunnen wij positief zijn over financiële ontwikkeling. Ten opzichte van 2022 zijn de bezoekersaantallen toegenomen, dit naar aanleiding van de gratis entree. Bijkomend voordeel daarvan is dat deze bezoekers graag iets doneren t.b.v. het museum. Daar waar wij in 2022 de hoop uitspraken dat de opbrengsten gelijk zouden blijven melden wij u dat dit ruim overtroffen is. Een ontwikkeling die bijdraagt aan het verder kunnen onderhouden van “onze” boerderij en de instandhouding daarvan. Ook is de opbrengst uit ons zomerhuisje een zeer belangrijke bijdrage daaraan. En ook deze heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Financieel zijn wij in staat om jaarlijks belangrijk onderhoud te verrichten, ook komend jaar zal dit gaan plaatsvinden. Eind 2023 is er bijvoorbeeld gestart met het aanpassen van de toiletgroep in de boerderij, deze is aanzienlijk vergroot en wordt in de stijl van de boerderij ingericht. Het voormalige keukentje is inmiddels verplaatst naar het voormalige kantoortje. Voor de opening van het aankomende seizoen zal dit volledig gerealiseerd zijn. Voor de genoemde financiële ontwikkelingen verwijs ik u graag naar het jaarverslag. Ook het komende jaar zullen wij financiële middelen blijven inzetten ten behoeve van verbetering en behoud van de boerderij en zomerhuisje.


Bezoekersaantallen
Bezoekersaantallen per jaar (incl. Monumentendagen en Zwaantje van Zijpe)

2005201320162017201820192020202120222023
166316822136134111191763070828535103


Bezoekersaantallen landelijke Monumentendagen en museumweekend.

201220132014201520162017201820192020202120222023
2172614975175323922454430186241650

Vrijwilligers in de boerderij.

201220132014201520162017201820192020202120222023
87888994991048486857565106

Wij hopen dat u allen dit jaar met veel plezier “uw werk” bij “museumboerderij tante Jaantje” heeft
gedaan en hopen ook de komende jaren opnieuw op uw medewerking te mogen rekenen.


Bestuurssamenstelling.

Ap Strampel voorzitterLeni Smit lid
Carel v/d Poel secretarisFrits Vos lid
Ab Borkent penningmeesterJob Doorn lid
Co de Bakker lidDries Blokker lid
Frieda de Wit lid

Vooruitzicht:

We zien de toekomst zonnig in. De huuropbrengsten zorgen voor een stabiele financiële basis waardoor we aanpassingen, moderniseringen en reparaties wat makkelijker kunnen goedkeuren en (laten) uitvoeren. In de winter van 2023- 2024 zal met name aandacht gegeven worden aan het vervangen en verplaatsen van het toilet en het keukentje. 

Tot slot willen we EENIEDER bedanken, die op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd om “Tante Jaantje” te laten overleven.  

Bedankt allemaal en tot volgend jaar! 


Callantsoog, 21 FEBRUARI 2024
Namens het bestuur,