jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht 2022
Stichting (Beheer) Callinger Erfgoed
Museumboerderij Tante Jaantje

Inleiding: Na het jaar 2020 waarin we volledig gesloten waren en 2021 waarin we pas vanaf de
zomerbezoekers konden ontvangen kon het museum in 2022 gelukkig haar deuren weer openen. In
de eerste bestuursvergadering werd besloten een experiment uit te voeren door het museum gratis
toegankelijk te maken voor bezoekers. Een groot succes bleek aan het eind van het jaar. Ruim
duizend bezoekers meer dan de gemiddelden van voorgaande jaren. Ook de penningmeester kon
zich verheugen op meer inkomsten. Deze werden zelfs verdubbeld door de gulle vrijwillige bijdragen
van tevreden bezoekers Maar misschien wel het grootste resultaat van het gratis toegankelijk zijn is
de tevredenheid onder onze vrijwilligers. Meer bezoekers, bijna nooit meer een middag waarop je
maar twee of vier bezoekers ontvangt.


Wat die vrijwilligers betreft zagen we na de corona periode een afname van ons vrijwilligersbestand.
Begin van het jaar stond de teller op 65. Er werd actie op ondernomen. Dat resulteerde in een
dertigtal aanmeldingen. Dit betekent dat we komend jaar (nog) vaker onze deuren kunnen openen.
Zie onder het kopje ‘vrijwilligers’ voor meer info.


Bestuurlijk namen we afscheid van Johan Hartendorp, die zich vele jaren over de technische
installaties van boerderij en zomerhuis heeft ontfermd. In zijn plaats kwam in het bestuur Leni Smit
die zich van meet af aan toegewijd inzet! Samen met het bestuur van de Historische Vereniging
kijken we naar uitbreiding en het toekomstbestendig houden van de bestuurskracht.


Exposities: In de kleine vitrine werd een expositie over “de walvisvaart” ingericht. Boven in de
grotere exporuimte bleef “Hollywood” en Callantsoog in WOII. Inmiddels draait de film van Joop van
der Water over het ontstaan van de kustlijn met het derde Callantsoog naar ieders tevredenheid.


Samenwerkende Musea van de gemeente Schagen: Ook het afgelopen jaar participeerden we in de
groep van 11 musea van de gemeente. Naast het gezamenlijk delen van kennis profiteren we ook
financieel van de gemeentelijke subsidie aan deze groep. In het vierkant staat een interactieve zuil
waarin foto’s, films en interactieve activiteiten worden getoond. Ook werd in december het oude
bureau vervangen door een compacte “desk”.


Vrijwilligers: De meeste van onze vrijwilligers pakten hun suppoost taken weer enthousiast op. Ook
dit jaar lukte het Frieda de Wit weer om met heel veel geduldig puzzelen een rooster te maken
waarin alle wensen meegenomen konden worden. Waarvoor hulde! Met voor de meeste vrijwilligers
twee suppoostmiddagen ingeroosterd lukte het om in mei, juni en september twee middagen per
week en in juli en augustus 5 middagen en tijdens de braderieavonden 1 avond per week te openen.
Daarnaast lukte het met extra inzet van de bestuursleden om tijdens de monumentendagen in
september het hele weekend open te zijn. Speciaal voor deze dagen leverde de gemeente
extrabanners en vlaggen.


Maar ook bij onze vrijwilligers zien we dat Callantsoog langzaam vergrijst: de gemiddelde leeftijd van
onze vrijwilligers stijgt. Dit maakt ons wel kwetsbaar: helaas moeten we er rekening mee houden dat
er langzaam steeds meer vrijwilligers moeten stoppen of uitvallen i.v.m. lichamelijke ongemakken.
Ook kunnen we niet zonder meer een beroep op iedereen doen om wat vaker te komen suppoosten
als we toch de openingstijden nog wat zouden willen verruimen. Op een oproep op facebook en in
het Noord Hollands Dagblad kregen we gelukkig veel enthousiaste reacties. Op een bijeenkomst eind
november, voor diegenen die zich nieuw als vrijwilligers meldden, konden we ruim 30 enthousiaste
nieuwe leden ontvangen en rondleiden in de boerderij.


We zijn natuurlijk ongelooflijk blij met al onze vrijwilligers, zonder wie tante Jaantje niet zou kunnen
bestaan. Omdat de gebruikelijke snertmaaltijd in januari i.v.m. corona nog niet door kon gaan
werden zij in het voorjaar verwend met een bos tulpen. Sinterklaas bracht in december voor ieder
een speculaaspop langs.


Klusteam: Op dinsdagochtend komt het klusteam bij elkaar. Er werd binnen schoongemaakt, ramen
werden gelapt en elektriciteit gecontroleerd. Buiten werd een nieuw hekje gemaakt en het hekwerk
werd opnieuw geverfd. Er werden aan de zijkant van de boerderij nieuwe schelpen aangebracht en
er werd druk getuinierd: heggen gesnoeid, gras gemaaid, onkruid gewied en tot slot eind van het
nieuwe jaar weer nieuwe bollen geplant. Grootste klus was de buitenmuur in de oude dars met alle
oude boeren gereedschappen. Omdat de muur erg vochtig was waardoor de gereedschappen niet
schoon meer te houden waren, werd besloten om een houten wand te plaatsen tegen de
buitenmuur. Terwijl de heren timmerden en verfden, maakten de dames alle oude gereedschappen
schoon en zetten ze de houten onderdelen in de olie en anti houtworm middel. Hierna kon alles weer
netjes en overzichtelijk opgehangen worden.


Zwaantje van Zijpe: Na de twee coronajaren 2020 en 2021 konden we in 2022 ook weer starten met
het ontvangen van schoolklassen basisonderwijs uit Callantsoog, ’t Zand en Petten. In kleine groepjes
van vier tot vijf maakten ze een rondgang door de boerderij, waarbij ze in de wastobbe op het oude
wasbord de was mochten doen, buiten op het erf oud Hollandse spelletjes deden waaronder het
klassieke twee emmertjes water halen met de emmertjes aan het juk, een echte tante Jaantje in haar
kamertje ontmoetten, op het oude petroleumstel gebakken wentelteefjes mochten proeven en
verkleed op de foto gingen. We hopen dat we op deze manier een steentje bij kunnen dragen aan
het ontwikkelen van liefde voor het museum bij de jonge jeugd.


Financiën
Over het jaar 2022 kunnen wij zeer positief zijn. Na de coronajaren waarin helemaal niets kon geeft
het een goed gevoel dat de boerderij weer open kon en we door de goede financiële positie diverse
investeringen konden doen.


Geen entree, meer bezoekers en meer opbrengsten door giften i.p.v. entreegelden. Daarom zal ook
het komende jaar de toegang gratis blijven en hopen wij weer op een vergelijkbare opbrengst. De
belangrijkste bron van inkomsten blijft natuurlijk het zomerhuis. Ook met die opbrengst zijn we zeer
tevreden. Zwaantje van Zijpe en een aantal rondleidingen vulden de pot verder aan. Ook het
afgelopen jaar hebben wij de renovatie/onderhoud van de boerderij en het achter gelegen
zomerhuis voortgezet.


In 2022 is b.v. het vervangen van de oude verlichting tot stand gekomen door deze te vervangen voor
LED verlichting en de gehele installatie aan te passen aan de huidige eisen. Ook hebben wij het
zomerhuisje laten verduurzamen door het dak te laten isoleren. Verder is het buitenonderhoud in
handen van schildersbedrijf Lammertse en het dak wordt regelmatig onderhouden door de firma
Kooijman uit Schagerbrug. In de boerderij is de oostwand door het klusteam met hout bekleed.
In het financiële jaarverslag staat wat dat in euro’s betekent.


Wij zijn zondermeer een gezonde stichting en blijven ons inzetten voor verbetering en behoud van
de boerderij o.a. door het inzetten van de financiën.


Bezoekersaantallen
Bezoekersaantallen per jaar (incl. Monumentendagen en Zwaantje van Zijpe)

200520132016201720182019202020212022
16631682213613411119176307082853

Van de 2853 bezoekers was een kwart jonger dan 12 jaar.
Het project Zwaantje van Zijpe 215 leerlingen en 45 ouders.


Bezoekersaantallen landelijke Monumentendagen.

20122013201420152016201720182019202020212022
2172614975175323922454430186241

Vrijwilligers in de boerderij.

20122013201420152016201720182019202020212022
87888994991048486857565

Wij hopen dat u allen dit jaar met veel plezier “uw werk” bij “museumboerderij tante Jaantje” heeft
gedaan en hopen ook de komende jaren opnieuw op uw medewerking te mogen rekenen.


Bestuurssamenstelling.

Ap Strampel voorzitterJohan Hartendorp t/m augustus lid
Carel v/d Poel secretarisFrits Vos lid
Ab Borkent penningmeesterJob Doorn lid
Co de Bakker lidDries Blokker lid
Frieda de Wit lidLeni Smit vanaf augustus lid

Vooruitzicht:
We zien de toekomst zonnig in. De huuropbrengsten zorgen voor een stabiele financiële basis
waardoor we aanpassingen, moderniseringen en reparaties wat makkelijker kunnen goedkeuren en
(laten) uitvoeren. In 2023 zal met name aandacht gegeven worden aan het vervangen van de
darsdeuren en onderhoud van de rietenkap.


Tot slot willen we EENIEDER bedanken, die op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft
geleverd om “Tante Jaantje” te laten overleven.


Bedankt allemaal, Blijf Gezond en tot volgend jaar!


Callantsoog, 23 JANUARI 2023
Namens het bestuur,