Bestuur

Bestuur:
Voorzitter: A. Strampel
Penningmeester: A. Borkent
Secretaris: C.J. van der Poel, Groenland 42, 1759 XB  Callantsoog, tel. 0224-754623
Email: tantejaantje@gmail.com

Register van verwerkingsactiviteiten Museumboerderij Tante Jaantje/ Stichting Callinger Erfgoed ( SCE)

Dit document is het Verwerkingsactiviteiten register van de vereniging “Museumboerderij Tante Jaantje / Stichting Callinger Erfgoed”, gevestigd in Callantsoog.

1. Contact informatie.

Adres Museumboerderij  Dorpsplein 33, 1759 GM Callantsoog
Secretariaat Groenland 42

1759XB Callantsoog

Email tantejaantje@gmail.com
Kamer van Koophandel registratie KVK-nummer  37098505

Het bestuur van de Stichting is de verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

2. Verwerkingsdoeleinden.

Persoonsinformatie wordt verwerkt ten behoeve van:

 1. Vrijwilligersactiviteiten en contacten, incl bestuursleden
 2. Obligatiehouders
 3. Schenkers

3. Categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens.

De volgende categorieën van betrokkenen worden gebruikt:

 1. Vrijwilligers 
 2. Obligatiehouders
 3. Schenkers

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt voor alle bovengenoemde betrokkenen:

 1. Naam (voor en achternaam)
 2. Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 3. Contact informatie (telefoonnummer en emailadres)

4. Categorieën van ontvangers.

Er wordt geen informatie verschaft aan derden.

5. Beoogde termijnen waarbinnen de gegevens moeten worden gewist.

De verwijder termijnen voor de verschillende verwerkingen zijn:

6. Vrijwilligersactiviteiten en contacten

Informatie wordt verwijderd aan het eind van het jaar waarin de vrijwilliger stopt.

 1. Obligatiehouders: tot einde obligatierechten en/of aflossing
 2. Schenkers: Schenkingsovereenkomsten blijven in het archief beschikbaar

6. Beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

Vrijwilligerslijst

De informatie over vrijwilligers wordt bijgehouden in een Excel spreadsheet door de vrijwilligersadministrateur. Deze  is lid van het Bestuur van de SCE

Een kopie ervan wordt desgevraagd verstrekt aan de bestuursleden, ten behoeve van het kunnen benaderen van vrijwilligers.