Author archives:

Tante Jaantje klaar voor de toekomst

Er zijn diversen verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd

Anderhalf jaar is het museum gesloten geweest wegens Covid-19. In deze periode heeft het bestuur en de vrijwilligers niet stilgezeten.

De boerderij is nu tot de nok open, wat zorgt voor veel ruimte en licht. Ook is er een deur in het museum geplaatst om de doorstroom in het museum te verbeteren i.v.m. de anderhalve meter maatregel.

De elektrische installatie is vernieuwd, waarbij de fa.Snip Elektro uit Schagen een deel heeft gesponsord. Er is een lichtplan uitgewerkt die een eenheid in de boerderij creëert. Nu kan het licht per expositie veranderd worden.

Posted by

Openingstijden 2021

De boerderij zal opengesteld worden:

 

De maanden augustus en september: woensdag, zaterdag en zondag

van 14.30 tot 16.30 

De maand oktober: de zondagen 3,10,17 en 24

van 14.30 tot 16.30

Tijdens de Braderie: iedere woensdag in juli, augustus en september

van 14.30 tot 17.30 uur 17.30 tot 20.30 uur   

12 september: Monumentendag


Posted by

Expositie 2021

De nieuwste tentoonstelling gaat over het geleidelicht Catrin (WO II).

Dit geleidelicht moest Duitse vliegtuigen de weg naar hun thuisbasis wijzen bij terugkomst van bombardementen in Groot-Brittannië. Dit geleidelicht is zo goed als zeker het enige ter wereld dat bewaard is gebleven. Voor meer informatie moet u toch echt een bezoek aan het museum brengen. 

Posted by

Film ter gelegenheid 450 jaar Callantsoog

In 2020 is door Joop van der Water een 8 minuten durende film gemaakt over het veranderen van de kustlijn. In deze film kun je prachtig zien hoe de kustlijn door de jaren heen is veranderd. De filmmaker neemt je mee in een stukje geschiedenis van het eiland ’t Oghe  in 1570 tot het hedendaagse Callantsoog. 

In de ruimte waar de film draait wordt de wordingsgeschiedenis van de kustlijn van Nederland getoond. Wist u dat de bodem van de Noordzee vroeger bewandeld werd door mammoeten?  Overblijfselen van een mammoetkaak en mammoetkies, die op de bodem van de Noordzee lagen en zijn meegekomen tijdens de zandsuppleties,  zijn daar het zichtbare bewijs van.

Posted by