Jaarverslag

Jaarverslag Callinger erfgoed

Museumboerderij Tante Jaantje 2019.

Het jaar 2019 liep voor Tante Jaantje  redelijk “gewoon” en zeker voorspoedig.  Financieel geruststellend is dat de extra inkomsten gegeneerd door het Zomerhuisje  financiële ruimte geven om de kosten van noodzakelijke onderhoud af te dekken en te investeren in de toekomst.  Naast deze inkomsten zijn entreegelden, gemeentelijke subsidies en inkomsten van de Rabo-actie een fijne en benodigde  aanvulling.

Op 7 juli vierden we met een open dag het 25 jarige openingsjaar  van ons Museum. De boerderij werd destijds door de stichting Callinger Erfgoed aangekocht van de laatste bewoner Gerard de Wit. Het verhaal gaat dat hij al van zijn moeder de opdracht had gekregen de boerderij voor het dorp te bewaren. Aldus geschiedde. Met de uitgifte van 2000 obligaties met een waarde van 100 gulden kon het pand worden aangekocht. 

Er kwamen op 7 juli  maar liefst 250 bezoekers langs. Alle vrijwilligers kunnen  nu nog steeds schrijven met hun met die mooie gebeurtenis gemarkeerde  pen.

We zien de Museumboerderij  beter ingepast in het overleg  van de Samenwerkende Musea Schagen. Hebben jullie bv die mooie nieuwe vlag gezien met Museum erop? Moest de onderhoudsploeg  alleen nog wel ingrijpen om de (wind)herrie ervan voor de buren te beperken.

Op de open monumentendagen hadden we een  mooie 443 bezoekers. Moet je wel een aantal   “proppers” voor je op de stoep hebben staan hoor……

Bijzonder om te vermelden zijn de nieuwe tentoonstelling thema’s die samen met de Historische Vereniging zijn opgezet. Daarbij sprong de Hollywood expositie eruit, waarvan door de HVC  ook een mooi boekwerk werd uitgebracht. 

 En heb je dat mooie nieuwe schilderij van de schilder Jaarsma  gezien wat aan ons is gedoneerd en nu in de boerderij hangt te pronken? 

Onder de deskundige organisatorische  leiding van Frieda de Wit hebben de vrijwilligers zich  weer goed kunnen uitleven. bij het open- en onderhouden van ons Museum..  Allemaal Hartelijk Dank voor alle inzet, hulp en medewerking.  

Ook dit jaar is het onderhoudsteam onder leiding van Guus Zeeman  en Frits Vos weer zeer actief geweest bij het in goede staat brengen en houden van de boerderij en bijbehoren.

Overzicht kleine werkzaamheden seizoen 2019

Naast het klein onderhoud, schoonhouden van de boerderij en het onderhoud van de tuin en erf, noemen we nog:

 • Het opbergen van de wisselexpositie ,,Groote Keeten van weleer”.
 • De ruimte op de hooizolder weer klaar maken voor de expositie ,,Hollywood” (o.a. opnieuw schilderen).
 • De letters op het naambord buiten, weer opnieuw ingeschilderd
 • De onderrand van de buitenmuren van de boerderij, opnieuw in de zwarte teer.
 • De bietenmolen achter op het erf geschilderd.
 • De entree achter de darsdeuren geschilderd.
 • De houten achterkant van de plee, vernieuwd (was verrot).

En gelukkig was er altijd koffie!

Op de rol staat het  ”lichtplan” waarbij zowel de veiligheid als het energiegebruik worden aangepakt.  

Daarbij is de onderhoudsploeg versterkt met een zeer welkome nieuwe vrijwilliger: Rinus Koene uit Den Helder.

Bezoekersaantallen.

Bezoekersaantallen per jaar. ( incl Monumentendagen en Zwaantjevan Zijpe))

 • 2005: 1633
 • 2013: 1682
 • 2016: 2136
 • 2017: 1341
 • 2018: 1119
 • 2019: 1759

Open dagen: 443 personen

Aantal bezoekers met vrijkaart uit het boek “Hollywood”:   18 personen.

Het project Zwaantje van Zijpe ( waarover verderop meer) trok ruim 100 bezoekers.

Bezoekersaantallen per jaar tijdens de landelijke Monumentendagen

Dit jaar op  zaterdag 9 en zondag 10 september.

 • 2012: 217
 • 2013: 261
 • 2014: 497
 • 2015: 517
 • 2016: 532
 • 2017: 392
 • 2018: 245
 • 2019: 443

Aantal vrijwilligers, die “dienst doen” in de boerderij

 • 2012: 87
 • 2013: 88
 • 2014: 89
 • 2015: 94
 • 2016: 99
 • 2017: 104
 • 2018: 84
 • 2019: 86

Wij  hopen, dat  u allen dit jaar met veel plezier “uw werk”  bij “tante Jaantje” heeft gedaan en hopen ook de komende jaren opnieuw op uw medewerking te mogen rekenen .

Bestuurssamenstelling

 • Ap Strampel – voorzitter
 • Carel v/d poel – secretaris
 • Ab Borkent – penningmeester
 • Co de Bakker – lid
 • Friede de Wit – lid
 • Johan Hartendorp – lid
 • Frist Vos – lid
 • Job Doorn – lid
 • Dries Blokker – lid

“Zwaantje van Zijpe”

Samen met de (8) basisscholen van de voormalige gemeente Zijpe , diverse andere instellingen en de provincie NH is in 2009 een project gemaakt waarin kinderen van 4 t/m 8 jaar kennis kunnen nemen van het leven van ca 80-90 jaar geleden.  Ook dit jaar zijn er weer een 100tal scholieren op leerzaam bezoek geweest bij Tante Jaantje. Afgelopen jaar is het project aangesloten bij het aanbod via de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen. Deze raad subsidieert projecten voor scholen. Het voordeel voor scholen is dat het gratis is en voor het museum betekent het extra inkomsten.

Wentelteefjes  bakken op een petroleumstel, dorsen, een gesprek met “tante Jaantje” of op de foto gekleed in kleding van ca 80 jaar geleden. Ook werden er weer  oudhollandse spelletjes gespeeld.  Wat een leuke en leerzame activiteit voor de basisschool! 

Naast de inzet van het bestuur bij dit project leefden Truus Johannes en Margreet Broersen zich voortreffelijk uit in de rol van Zwaantje en maakten Erica Schouten en  Ton van der Logt de foto’s. De wentelteefjes van Bets de Bakker worden iedere keer als een traktatie ervaren.

Monument nummer 510000

Officieel staan we  overigens geregistreerd  als monument nummer 510000 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  met de volgende boeiende Rijksmonumentomschrijving : 

InleidingSTOLPBOERDERIJ van een afgeleid Noordhollands type, gelegen aan de noordwestzijde van het Dorpsplein te Callantsoog. De boerderij is één van de laatste duinboerderijen van Noord-Holland. In kern dateert de boerderij uit omstreeks 1800. Het huidige aanzien wordt bepaald door muurwerk en een gevelindeling met T-vensters uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het muurwerk van de achtergevel en van de schoorstenen is na 1945 vernieuwd. Anno 1995 is in de boerderij een historische vereniging gevestigd.

Omschrijving: Op rechthoekig grondplan gebouwde kleine stolpboerderij onder rietgedekt schilddak met noklijn evenwijdig aan het Dorpsplein. De kap is onbeschoten. Op de nok zijn vorstpannen aangebracht. De dakschilden aan de voor- en achterzijde worden doorsneden door een vierkante bakstenen schoorsteen. Het pand is ten dele onderkelderd. De houten draagconstructie van de boerderij bestaat uit een enkel vierkant, waarin veel strandhout is gebruikt. De woning bevindt zich aan de zuidoostzijde van het vierkant (pleinzijde), de dars aan de noordoostzijde, de stallen aan de noordwest- en zuidwestzijde van het vierkant. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen boven een deels uitgemetselde, deels gecementeerde plint. Op diverse plaatsen in het muurwerk zijn staafankers zichtbaar. Onder de aanzet van het riet is een lijst van rondomlopende planken aangebracht. De voorgevel (ZO) heeft drie vensterassen met een rechthoekig houten T-venster met schuifraam, houten lekdorpel en luik(en). Geheel rechts bevindt zich de teruggeplaatste dubbele opgeklampte darsdeur. De rechterhoek van de voorgevel is verstevigd met een steunbeer. De rechterzijgevel (NO) bevat een hooggeplaatst rechthoekig houten vierruits-venster en een rechthoekige houten deur, waarachter zich in oorsprong een paardestal bevond. De achtergevel (NW) bevat een hooggeplaatst rechthoekig vierruits-venster, een zesruits-schuifvenster met luiken en een rechthoekige houten deur met drieruits-bovenlicht. De linkerzijgevel (ZW) heeft een zesruits-schuifvenster en een klein hooggeplaatst venster.

Waardering: De in streek-eigen bouwtrant uitgevoerde stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van agrarische bouwkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw in Noord-Holland. Daarnaast heeft de boerderij zeldzaamheidswaarde als één van de laatst bewaard gebleven duinboerderijen in Noord-Holland.

Vooruitzicht

Komend jaar proberen we de zichtbaarheid en “wervingskracht” van ons museum veder te verhogen. Behalve natuurlijk de onmisbare mond-op-mond reclame  wordt er ook momenteel gewerkt aan een modernere website.

Besluit

Aan het begin van het nieuwe jaar houden we weer de traditioneel geworden snertavond   ter afsluiting van het afgelopen seizoen. De planning is dit jaar wederom  de 1e vrijdag van het nieuwe jaar t.w. 3  januari 2020. 

Tot slot willen we EEN IEDER  bedanken, die op welke manier dan ook zijn / haar  bijdrage heeft geleverd om het seizoen van “tante Jaantje” te doen slagen. 

Bedankt allemaal en  tot volgend jaar !

Callantsoog,   december 2019

Namens het bestuur,

Carel van der Poel