Jaarverslag

Jaaroverzicht Callinger Erfgoed

Museumboerderij Tante Jaantje

2021.

Het jaar 2021 verliep voor Tante Jaantje helaas in “coronastand ”. Dat betekende dat we veelal gesloten moesten blijven en dat er maar een gering aantal lichtpuntjes mogelijk waren. De Open Dag kon gelukkig nog net doorgaan (met in totaal toch ongeveer 185 bezoekers). Met de “inval” van de latere Omikron variant was uiteindelijk zelfs de snertavond niet mogelijk. Een bijzondere bezoeker dit jaar was nog een “kraker” die overnachtte in ons buitentoilet, daar was de onderhoudsploeg dus mooi (vies) klaar mee!

Exposities: In de kleine vitrine werd een expositie over het geleidelicht “Catrin” ingericht. Boven in de grotere exporuimte blijft “Hollywood” gereed voor verder gebruik.  Inmiddels draait de film van Joop van der Water over het ontstaan van de kustlijn met het derde Callantsoog naar ieders tevredenheid.  Heeft U ook de door de “Stichting de Omroeper” gesponsorde foto-exposities op diverse borden in ons dorp gevolgd? Een initiatief van de werkgroep 450-jaar Callantsoog.

Dankzij een tegemoetkoming van de Gemeente/Provincie in combinatie met de Raboactie, hulp van onze aannemers en een (beperkte periode) openstelling van het vakantiehuisje viel het financiële malheur nog mee. Tevens hebben we nog eens bekeken hoe het zit t.a.v. de resterende verplichtingen in verband met de originele obligatie-uitgiftes die bij de start van de Museumboerderij zijn aangegaan (ja, meer dan 25 jaar geleden). Uitkomst: intussen is al aan een flink deel (75%) van de verplichtingen (via uitbetaling, verloop, of schenking) voldaan, de resterende consequenties zijn nu goed te overzien en in 2029 lopen al deze verplichtingen af.

We zien de Museumboerderij, door de voorzitter, goed vertegenwoordigd in het overleg van de Samenwerkende Musea Schagen.

Overzicht kleine werkzaamheden seizoen 2021.

Onder de deskundige organisatorische leiding van Frieda de Wit hebben onze vrijwilligers zich waar mogelijk weer beschikbaar gesteld voor het open- en onderhouden van ons Museum.  Allereerst willen we de vrijwilligers bedanken, die ook in deze toch wel ingewikkelde tijd met ons mee wilden denken. Vervolgens een klein overzichtje wat men dan als klusteam op dinsdag zoal “uitspookt”:

Onderhoud: Het Vierkant van de Boerderij is middels een flinke beurt opgefrist en zowel de lichtval als de presentatie zijn enorm verbeterd. Een groot fotodoek werd opgehangen. Middels het ‘Lichtplan” werd de verlichting en de elektrische veiligheidssituatie gemoderniseerd. Om van de looproute 1 richting, een ronde, te maken werd zelfs beneden een nieuwe doorgang met deur in de slaapkamer gemaakt. Intussen hebben we ook een goede opslagplek gevonden. De onderhoudsploeg pakte waar mogelijk op de dinsdagochtend de kleine klussen op Frits heeft voor een keurige afwerking van de deur naar het slaapkamertje gezorgd. Het schilderwerk van zowel de opgeknapte wc en de schuur werd door Rinus opgepakt. Onze nieuwe vrijwilliger Arie Gelein houdt zich voornamelijk met de tuin bezig, de bollen voor het voorjaar staan weer in de grond. Guus en Frits houden de ont-vochtiger bij. Ook in de tijd dat de boerderij dicht is lopen deze heren geregeld even binnen. De geraniums water geven, klokken laten lopen, planten verzorgen, het gras maaien en de heg knippen. Buurman Jan de Ronde helpt ook zo nu en dan bij de tuin werkzaamheden. Frieda is per ongeluk toch weer in het wassen en stofvrij houden van de boerderij beland. De linnenkast is leeg gehaald en alles is in de bleek gelegd: een wereld van verschil. Af en toe worden de ramen gelapt en het houtwerk schoon gehouden. Stof valt in de boerderij ook graag naar beneden.

Er is in ieder geval altijd wat te doen, elke dinsdag weer. Het is een leuke gezellige club, die graag bij Jaantje bijeenkomt.

Financiën

Na een financieel slecht 2020 kunnen wij in 2021 terugkijken op een redelijke ontwikkeling omdat wij gedeeltelijk open konden zijn. Uit de aangeleverde overzichten van bezoekers blijkt dat wij 429 volwassenen en 93 kinderen als betalende bezoeker hebben kunnen verwelkomen. Dit is dus ondanks de Corona situatie best een redelijk resultaat. Tijdens de open museum dagen kwam de teller op 186 bezoekers en ook dat is zondermeer prima te noemen. Gelukkig hebben wij naast donaties ook een ondersteuning in de kosten van de Provincie Noord Holland mogen ontvangen, groot € 5.000, –, een zeer welkome bijdrage zeker gezien het beperkte bezoekersaantal. Verder hebben wij de “Coronatijd” gebruikt om te investeren in de boerderij. De elektrische installatie is vanwege de nodige verbetering t.a.v. de veiligheid deels vervangen en de verlichting is inmiddels volledig omgezet in (zuiniger) ledverlichting. Wij zijn er dus in geslaagd het up-to-date houden van “onze” boerderij verder vorm te geven. Dat is gezien de omstandigheden in de afgelopen twee jaar netjes te noemen.

Bezoekersaantallen.

Bezoekersaantallen per jaar (incl. Monumentendagen en Zwaantje van Zijpe)

2005      2013      2016       2017      2018      2019      2020      2021

1633      1682      2136      1341      1119      1763            0       708

Open dagen: 186 personen

Het project Zwaantje van Zijpe kon ook dit jaar wegens de coronaproblemen helaas niet doorgaan.

 

Bezoekersaantallen per jaar tijdens de landelijke Monumentendagen.

2012      2013      2014       2015      2016      2017      2018      2019       2020      2021

217        261         497         517         532         392         245         443               0       186

Aantal vrijwilligers, die “dienst doen” in de boerderij.

2012      2013      2014       2015      2016      2017      2018      2019       2020      2021

87           88           89          94           99       104            84           86           85          75

De coronatoestand heeft, begrijpelijk, voorzichtigheid bij onze vrijwilligers veroorzaakt. Hoewel het vrijwilligers aantal nu iets terugloopt hebben we goede hoop op terugkeer en voldoende bezetting in de komende jaren.  Wij hopen dat u allen dit jaar met veel plezier “uw werk” bij “museumboerderij tante Jaantje” heeft gedaan en hopen ook de komende jaren opnieuw op uw medewerking te mogen rekenen.

Bestuurssamenstelling.  

De bestuurssamenstelling aan het eind van het seizoen was als volgt:

Ap Strampel                      voorzitter                                         Johan Hartendorp           lid

Carel v/d Poel                   secretaris                                         Frits Vos                         lid

Ab Borkent                        penningmeester                             Job Doorn                        lid

Co de Bakker                     lid                                                   Dries Blokker                  lid

Frieda de Wit                     lid

 

Vooruitzicht:

We hopen, net als iedereen, dat we komend jaar we uit de coronadip gaan komen en weer enigszins kunnen gaan terugkeren naar een normale modus van opereren.
Tot slot willen we EENIEDER bedanken, die op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd om “Tante Jaantje” te laten overleven.
Bedankt allemaal, blijf gezond en tot volgend jaar!

Callantsoog, 22 JANUARI 2022

Namens het bestuur,

Carel van der Poel