Jaarverslag

ANBI
Callinger Erfgoed (Museumboerderij Tante Jaantje) is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de andere pagina’s van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

Naam
Officieel: Stichting Callinger Erfgoed – Stichting Beheer Callinger Erfgoed

In de volksmond: Museumboerderij Tante Jaantje

RSIN of het fiscaal nummer
816035738

Contactgegevens
Historische Vereniging Callantsoog

Adres: Museumboerderij Tante Jaantje
Dorpsplein 33
1759 GM  Callantsoog

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Ap Strampel, voorzitter

Ab Borkent, penningmeester

Carel v/d Poel, secretaries

Co de Bakker, lid

Dries Blokker, lid

Job Doorn, lid

Leni Smit, lid

Frits Vos, lid

Frieda de Wit, lid

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk in stand houden van het monument, gelegen te Callantsoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantsoog ( nu Schagen), sectie D nummer 827, aangeduid als museumboerderij Tante Jaantje, welk monument beschermd is op grond van de monumentenwet van 1988. Verder het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

 

Het verslag van de jaarlijks uitgeoefende activiteiten vindt u in onze jaarverslagen. Zowel inhoudelijk als financieel.

Inhoudelijk jaarverslagFinancieel jaarverslag
20232023
20222022
20212021
20202020
20192019