Posted by In Uncategorized

Invasie 1799 – ‘de vergeten oorlog’

Britse – en Russische legers in oorlog met Bataafse – en Franse troepen in Noord-Holland

In de vitrine beneden is een expositie ingericht waar, op een tijdlijn van 27 augustus – 19 november 1799, de landing van de Britse vloot tussen Groote Keeten en ‘de Kleine Keet’ in beeld is gebracht.  Ook wordt aandacht besteed aan en de diverse veldslagen tussen Britse en Russische troepen enerzijds en Bataafse en Franse troepen anderzijds. Verder wordt duidelijk  wat de gevolgen van de invasie waren voor de bevolking in deze streek. De expositie wordt ondersteund door materialen uit die tijd en een hedendaagse PowerPoint-video.